курсові дипломні реферати

Статистика


Онлайн всього: 8
Гостей: 8
Користувачів: 0ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

OSVITA-PLAZA

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Бухгалтерський облік » Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі надають переважно акціонерні товариства відкритого типу. На відміну від українського законодавства, міжнародні стандарти не відносять звіт про зміни у власному капіталі до обов'язкового пакету звітності. В Росії такі зміни відображаються у примітках до фінансової звітності та обов'язково подаються господарськими товариствами. Звіт про зміни у власному капіталі повинен містити наступні числові показники (табл. 11.17). Таблиця 11.17. Склад звіту про зміни у власному капіталі в Росії
Величина капіталу на початок звітного періоду
Збільшення капіталу - всього .
в тому числі: : ~^
є> за рахунок додаткового випуску акцій
<=> за рахунок переоцінки майна
*3 за рахунок приросту майна
О за рахунок реорганізації юридичної особи (злиття, об'єднання)
■* за рахунок доходів, які відповідно до правил бухгалтерського обліку та звітності
відносяться безпосередньо на збільшення капіталу
Зменшення капіталу — всього
втому числі: *
■=> за рахунок зменшення номіналу акцій
■=> за рахунок зменшення кількості акцій
є» за рахунок реорганізації юридичної особи (розподіл, виділення)
■=> за рахунок витрат, які відповідно до правил бухгалтерського обліку та звітності
відносяться безпосередньо на зменшення капіталу
Зміни у власному капіталі підприємства за період між двома датами балансу відображають збільшення (зменшення) його чистих активів протягом періоду за допомогою конкретних принципів оцінки, прийнятих і розкритих у фінансових звітах. Загальна сума змін у власному капіталі відображає загальну суму отриманого прибутку або збитку від діяльності підприємства протягом певного періоду, в т. ч. в результаті операцій пов'язаних з розрахунками з акціонерами (внесення капіталу, виплата дивідендів).
Першу групу змін можна описати як операції капітального характеру з власниками компанії та операції, пов'язані з розподілом частини прибутку на користь власників.
Друга група змін пов'язана зі зміною емісійного доходу та кожного резерву, включає в себе прибутки (збитки), які знаходять відображення безпосередньо у звіті про прибутки та збитки, а також частину прибутків (збитків) підприємства, яка визнається як зміни в капіталі, аналогічно до першої групи.
Основне призначення звіту про зміни у власному капіталі - відобразити прибутки (збитки), які визнаються як зміни в капіталі. До них належать прибутки (збитки), що виникають в результаті:
- 500 -

Розділ 11. Складання основних форм фінансової звітності
=> переоцінки основних засобів, інвестицій;
=> виникнення курсових різниць від перерахунку фінансової звітності іноземних підрозділів, дочірніх підприємств.
Відповідно до МСБО 1 підприємство має подавати звіт про зміни у власному капіталі, у якому наводиться:
=> чистий прибуток або збиток за певний період;
=> кожна стаття доходів та витрат, прибутку або збитку (яка згідно з вимогами інших стандартів визнається безпосередньо у складі власного капіталу) і загальна сума за цими статтями;
■=> кумулятивний вплив змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок, розглянутих згідно з базовими підходами в МСБО 8 "Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці";
■=> капітальні операції з власниками та виплати дивідендів, власникам;
=> сальдо накопиченого прибутку (збитку) на початок певного періоду та на дату балансу, а також зміни за період;
■=> узгодження балансової вартості кожного класу власного капіталу, премії за акціями та всі забезпечення на початок і на кінець періоду, розкриваючи кожну зміну окремо.
Звіт про зміни у власному капіталі, зазвичай, має вигляд таблиці, в якій узгоджується сальдо кожного компонента власного капіталу на початок і кінець періоду, включаючи всі перераховані вище статті. Альтернативою є подання окремого компоненту фінансових звітів, у якому визнаються лише перші три статті, решта наводяться в примітках до фінансових звітів.
Як правило, звіт має наступний вигляд (рис. 11.28)

Рис. 11.28. Складові звіту про зміни у власному капіталі
МСБО 8 вимагає, щоб при визначенні чистого прибутку або збитку за період до звіту про зміни у власному капіталі включалися всі статті доходів та витрат, визнаних протягом періоду (якщо будь-який інший стандарт бухгалтерського обліку не вимагає або не дозволяє інше). Інші стандарти вимагають, щоб прибутки та збитки (наприклад, від дооцінки та уцінки), а також певні курсові різниці визнавалися безпосередньо як зміни власного капіталу разом з капітальними операціями, пов'язаними з власниками підприємства та виплатами дивідендів власникам. Оскільки при оцінці змін у фінансовому стані підприємства між двома датами балансу важливо враховувати всі прибутки та збитки, МСБО 8 вимагає складання звіту, який
-501-

Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
висвітлює загальну суму прибутків і збитків підприємства, включаючи ті, які визнаються безпосередньо в розділі власного капіталу.
В такій формі звіт складається індивідуальними приватними підприємствами. Для партнерств (товариств) та корпорацій він має дещо інший вигляд. У звіті про власний капітал товариств необхідно надати інформацію про капітал кожного власника; чистий прибуток, що припадає на частку кожного власника; відсотки, що нараховуються на капітал та цого вилучення, та про заробітну плату власників (якщо всі ці моменти передбачені договором (угодою) про партнерство). Для корпорацій в цьому звіті необхідно розкривати інформацію про кількість дозволених до випуску, випущених та таких, що знаходяться в обігу, акції; викуплені акції; додатковий капітал; накопичений нерозподілений прибуток тощо, тобто всю інформацію, що стосується власного капіталу компанії. Така інформація надається не у формі окремого звіту, а у примітках до фінансової звітності.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Звіт про зміни у власному капіталі» з дисципліни «Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах»

ПОТРІБЕН РЕФЕРАТ, КУРСОВА чи ДИПЛОМ ПО ДАННІЙ ТЕМІ? ЗАМОВЛЯЙ!
МИ ПРАЦЮЄМО ОФІЦІЙНО!
Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПЛАНУВАННЯ ПРОДУКТУ
Аудит обліку витрат на формування основного стада
Орфоепія і українська вимова
Проектне фінансування інвестиційних проектів
Технічні засоби для об’єднання локальних мереж: мости, комутатори...


Категорія: Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах | Додав: koljan (29.03.2012)
Переглядів: 845 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти

ДЛЯ ЕКЗАМЕНУ!
Диплом на заказ в Контактетеги: безплатні шпори курсова реферат сайт безплатних шпаргалок куплю дипломну скачати безкоштовно
диплом на замовлення шпаргалка українські реферати курсова українською
сайт курсових контрольна робота шпора


Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП